A A A K K K
для людей з порушеннями зору

Комунальний заклад освіти
«Криворізький ліцей «Джерело»
Дніпропетровської обласної ради»

Відкрий свій розум та серце новим враженням і новим знанням!

Освітній процес

Заклад ліцензований на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти – здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, повної загальної освіти.

Випускники закладу отримують документ про освіту – свідоцтво про базову середню освіту та атестат про повну середню освіту.

Заклад  працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України.

Освітній процес у 2021-2022 н.р. здійснюється за такою структурою:

І семестр – 01.09.2021 – 24.12.2021;

ІІ семестр – 10.01.2022 – 31.05.2022

Канікули:

осінні - 26.10.2021 – 30.10.2021  (7 дн.);

зимові - 25.12.2021 – 09.01.2022   (16 дн.);

весняні - 28.03.2022 – 02.04.2022  ( 7 дн.)

Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням стану здоров’я вихованців.

Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про  заклад та згідно листа МОН України від 02.04.2018 № 1/9-190:

у 3-4 класах - 40 хв;

у 5-11 класах - 45 хв.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення в закладі стовідсотково задовольняє потреби здобувачів освіти щодо отримання початкової та базової середньої освіти та повної середньої освіти.

Навчальні кабінети хімії, фізики, інформатики, майстерні та класні приміщення забезпечені сучасними технічними засобами (інтерактивними дошками,  комп’ютерами, оргтехнікою, мультимедійними засобами), дидактичними та роздатковими матеріалами. Спальні та ігрові кімнати, класні кімнати обладнані меблями, м’яким інвентарем, іграми. У закладі є спортивна зала, актова зала, бібліотека, книгосховище, кабінет ЛФК, тренажерна зала, інгаляторій, соляна кімната, діє кімната бойової слави.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

у 2021-2022 навчальному році

Продовжити впровадження в освітньому середовищі закладу Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», інших нормативно-правових документів;

Запроваджувати принципи педагогіки партнерства та дитиноцентризму;

Створити  умови для забезпечення безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

Залучати педагогів до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній  процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи;

Продовжити застосування нестандартних форм методичної роботи з педагогами;

Вдосконалювати формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності;

Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу;

Забезпечити системний психолого-педагогічний  супровід усіх учасників освітнього процесу;

Створювати умови для  соціального захисту дітей пільгових категорій та для навчання/розвитку обдарованих учнів;

Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання/виховання учнів (безпечне/комфортне освітнє середовище);

Створити належні умови освітнього процесу в ліцеї, забезпечити дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID–19;

Удосконалювати навчально-матеріальну базу школи, впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, оволодівати і застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання;

Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів закладу.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора